Mathematicians born in Russia


Mathematicians' birthplaces are given relative to modern-day boundaries.

Click on the name below to go to the biography.

Aleksandrov
Aleksandr Aleksandrov
Anderson
Andreev
Anosov
Arins
Artzy
Bari
Besicovitch
Bogolyubov
Bolibrukh
Bortkiewicz
Felix Browder
Bukreev
Cantor
Chaplygin
Chebyshev
Chernikov
Chudakov
Clebsch
Delone
Dezin
Dynkin
Efimov
Egorov
Ludwig Dmitrievich Faddeev
Faddeeva
Fedorchuk
Fock
Fomin
Frenkel
Friedmann
Gelfond
Gnedenko
Goldbach
Gorbunov
Grave
Grinbergs
Gromov
Hensel
Hesse
Hilbert
Hoeffding
Kaluznin
Kantorovich
Lyudmila Keldysh
Khinchin
Kirchhoff
Kirillov
Kiselev
Kochin
Kochina
Kolmogorov
Kolosov
Kontsevich
Korkin
Kostrikin
Kotelnikov
Kovalevskaya
Krasovskii
Alexander Kronrod
Aleksei Krylov
Nikolai M Krylov
Nikolai S Krylov
Kurosh
Ladyzhenskaya
Lavrentev
Lefschetz
Emma Lehmer
Lesniewski
Lesokhin
Lipschitz
Lobachevsky
George G Lorentz
Luzin
Lyapunov
Magnitsky
Malcev
Margulis
Markov
Matiyasevich
Mazya
Menshov
Meshchersky
Mirsky
Jürgen Moser
Nekrasov
Carl Neumann
Novikov
Sergi Novikov
Okounkov
Osipovsky
Alexander Pell
Perelman
Petrovsky
Piatetski-Shapiro
Pogorelov
Polozii
Pontryagin
Poretsky
Postnikov
Privalov
Prokhorov
Ratner
Rosenhain
Schroeter
Sinai
Sintsov
Skopin
Slutsky
Smirnov
Sobolev
Sokolov
Sommerfeld
Somov
Sonin
Steklov
Stepanov
Subbotovskaya
Suschkevich
Suslin
Suvorov
Tikhonov
Trahtman
Vagner
Vinogradov
Vladimirov
Voevodsky
Weinstein
Wien
Zelmanov
Zhukovsky
Zolotarev


Click HERE to see a clickable map of Western Russia and Scandinavia.


Main index Birthplace Maps Index
Places Index Countries Index

JOC/EFR May 2019

The URL of this page is:

School of Mathematics and Statistics
University of St Andrews, Scotland
https://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Countries/Russia.html