Mathematicians born in Ukraine


Mathematicians' birthplaces are given relative to modern-day boundaries.


Click on the name below to go to the biography.

Alexiewicz
Arnold
Bartel
Sergi Bernstein
Bilimovic
Birnbaum
Borok
Brodetsky
Bunyakovsky
Chebotaryov
Cotlar
Drinfeld
Ehrenfest-Afanassjewa
Feldman
Gelfand
Gluskin
Gohberg
Goldberg
Jitomirskaya
Kaczmarz
Kadets
Khruslov
Krasnosel'skii
Krawtchouk
Krein
Kulik
Levin
Levitzki
Levytsky
Lifshitz
Linnik
Livsic
Los
Lukasiewicz
Lyapin
Manin
Marchenko
Mazur
Mikusinski
Mises
Mostowski
Mytropolshy
Mytropolsky
Naimark
Nikodym
Oleinik
Ostrogradski
Ostrovskii
Ostrowski
Pastur
Petryshyn
Pfeiffer
Potapov
Povzner
Raabe
Rhodes
Rosanes
Samarskii
Samoilenko
Schatten
Schauder
Shafarevich
Sharkovsky
Shatunovsky
Shtokalo
Sleszynski
Stark
Tamarkin
Ulam
Urbanik
Urysohn
Vashchenko
Viazovska
Voronoy
Yushkevich
Zylinski


Click HERE to see a clickable map of Western Russia and Scandinavia.


JOC/EFR May 2019
Copyright information
School of Mathematics and Statistics
University of St Andrews, Scotland
university crest