Names beginning with X, Y or Z


Click on a link below to scroll down to that part of the list.

Y   Z   

Xenocrates of Chalcedon (396 - 314 BC)
Xiahou Yang (  400 -   470)
Xian, Jia (1010 - 1070)
Xiaotong, Wang (  580 -   640)
Xu Bao-Lu (1910 - 1970)
Xu Guangqi (1562 - 1633)
Xu Yue (  160 -   227)
Back to the top
Yamabe, Hidehiko (1923 - 1960)
Yang Hui (1238 - 1298)
Yano, Kentaro (1912 - 1993)
Yates, Frank (1902 - 1994)
Yativrsabha (  500 -   570)
Yau, Shing-Tung (1949 - . . . . )
Yavanesvara (  120 -   180)
Yoccoz, Jean-Christophe (1957 - 2016)
Youden, William (1900 - 1971)
Young, Alfred (1873 - 1940)
Young, Andrew (1891 - 1968)
Young, Grace Chisholm (1868 - 1944)
Young, Lai-Sang (1952 - . . . . )
Young, Laurence (1905 - 2000)
Young, Thomas (1773 - 1829)
Young, William (1863 - 1942)
Yuan, Ruan (1764 - 1849)
Yue, Xu (  160 -   227)
Yule, George (1871 - 1951)
Yunus, Abu'l-Hasan ibn (  950 - 1009)
Yushkevich, Adolph P (1906 - 1993)
Yusuf Ahmed (  835 -   912)
Back to the top
Zaanen, Adriaan (1913 - 2003)
Zada, al-Rumi Qadi (1364 - 1436)
Zakharchenko, M V- (1825 - 1912)
Zalts, Karlis (1885 - 1953)
Zarankiewicz, Kazimierz (1902 - 1959)
Zaremba, Stanislaw (1863 - 1942)
Zariski, Oscar (1899 - 1986)
Zassenhaus, Hans (1912 - 1991)
Zeckendorf, Édouard (1901 - 1983)
Zeeman, Chris (1925 - 2016)
Zehfuss, Georg (1832 - 1901)
Zelmanov, Efim (1955 - . . . . )
Zeno of Elea (490 - 425 BC)
Zeno of Sidon (150 -   70 BC)
Zenodorus (200 - 140 BC)
Zermelo, Ernst (1871 - 1953)
Zervos, Panagiotis (1878 - 1952)
Zeuthen, Hieronymous (1839 - 1920)
Zhang Heng (78 AD - 139)
Zhang Qiujian (  430 -   490)
Zhao Youqin (1271 - 1335)
Zhi, Li (1192 - 1279)
Zhu Shijie (1260 - 1320)
Zhukovsky, Nikolay (1847 - 1921)
Zi, Sun (  400 -   460)
Zippin, Leo (1905 - 1995)
Zolotarev, Egor (1847 - 1878)
Zorawski, Kazimierz (1866 - 1953)
Zorn, Max (1906 - 1993)
Zu Chongzhi (  429 -   501)
Zu Geng (  450 -   520)
Zu Xuan (  450 -   520)
Zuse, Konrad (1910 - 1995)
Zwicky, Fritz (1898 - 1974)
Zygalski, Henryk (1908 - 1978)
Zygmund, Antoni (1900 - 1992)
Zylinski, Eustachy (1889 - 1954)
Back to the top

Xenocrates


Pictures of all the mathematicians above
Alphabetical indexes
 A   B   C   D   E   F   G 
H IJ K L M N O
PQ R S T UV W XYZ


       
Main index Biographies Index
Chronological Index

JOC/EFR November 2019         School of Mathematics and Statistics
University of St Andrews, Scotland
The URL of this page is:
https://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Indexes/XYZ.html