Ruan Yuan

1764 - 1849

Ruan_Yuan thumbnail

Ruan Yuan was a Chinese scholar who wrote biographies of astronomers and mathematicians.

Go to the full MacTutor biography