Walter Shewhart

1891 - 1967

Shewhart thumbnail

Go to the full MacTutor biography