Warren Weaver

1894 - 1978

Weaver thumbnail

Go to the full MacTutor biography