Xiahou Yang

about 400 - about 470


Xiahou Yang was a Chinese mathematician who wrote the text Xiahou Yang suanjing (Xiahou Yang's Mathematical Manual).

Go to the full MacTutor biography