References for Ernest Corominas i Vigneaux


Books:
  1. A Malet, Ferran Sunyer i Balaguer (Societat Catalana de Matematiques and Societat Catalana d'Historia de la Ciencia i de la Tecnica, Barcelona, 1995).
Articles:
  1. A Malet, Ferran Sunyer i Balaguer (1912-1967) and Spanish Mathematics after the Civil War, The Mathematical Intelligencer 20 (2) (1998), 23-30.
  2. A Malet, Mathematics and Francoism: the interior exile of the mathematician Ferran Sunyer i Balaguer, Lettera Matematica 1 (3) (2013), 127-135.
  3. M Mazzotti, Review: Ferran Sunyer i Balaguer, by Antonio Malet, The British Journal for the History of Science 31 (1) (1998), 100-101.
  4. J Peralta, Sobre el exilio matemático de la guerra civil española (y II), Suma 57 (2008), 9-22.
  5. M Pouzet, Obituary: Ernest Corominas, Order 9 (1992), 1-3.