References for Franc Mocnik


  Articles:

 1. Dr Franc Mocnik.
  http://www.pef.uni-lj.si/markor/mocnikslo.htm
 2. Dr Franc Mocnik.
  http://www.matematiki.si/franc-mocnik/
 3. J Guncaga, Several Authors of Mathematical Textbooks in 19th Century, Proceedings of the History of Mathematics and Teaching of Mathematics Conference, Eger 19-22 May 2016 (Junior Mathematical Society, Miskolc, 2016), 35-46.
 4. S Jeraj, Franc Mo_nik. Mathematician and educator (10/01/1814 Cerkno, 30.11.1892 Graz), University of Ljubljana, Faculty of Mathematics, Department of Mathematics and Mechanics.
  http://vlado.fmf.uni-lj.si/sola/1995/mocnik/kazalo.htm
 5. Juznic, Cauchyjeva in Mocnikova Gorica kot sredisce evropske matematike, Arhivi 28 (2005), 15-32.
 6. Juznic, Mocnikova disertacija, Arhivi 28 (2005), 153-164
 7. J Povsic, Bibliografija Franca Mocnika, Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Ljubljana 1966).
 8. M Razpet, Franc Hocevar and his scientific work, in Martina Becvárová and Christa Binder, Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire. Proceedings of a Symposium held in Budapest on August 1, 2009 during the XXIII ICHST (Matfyzpress, Prague, 2010), 149-160.
 9. B Sustar, Pogledi na Mocnikove matematicne ucbenike v prevodih na stevilne jezike(Mocnik's textbooks translated into many languages), in M Magajne (ed.), Z Vrlino in Delom: dr. Franc Mocnik (1814-1892) (Mestni muzej, Idrija, 2014), 41-51.
 10. S Vanesa, Franc Mocnik. Projektna naloga, Solski center Rudolfa Maistra Kamnik (2011).