Mikhail Samuilovich Livsic

Picture of Moshe Livsic