Mikhail Vasilevich Ostrogradski

Picture of Mikhail Vasilevich Ostrogradski
Picture of Mikhail Vasilevich Ostrogradski
This is taken from a Russian stamp

This is taken from a Russian stamp