Temesvár letter from János to Farkas Bolyai


János Bolyai wrote a two page letter to his father from Temesvár (now Timisoara, Romania) on the 3rd November 1823.

You can see pictures of the actual letter:       PAGE 1      PAGE 2.

János Bolyai uses the space remaining after he has written the letter to add some further comments. This makes it rather hard to follow.
50;38-1 Temesvár , on the 3rd November 1823
Kedves Édes Apám!

Annyi teménytelen irni valóm van az ujj találmányaimról, hogy éppen
most nem tudok másként segíteni magamon, mintha semmibe se eresz
kedek bele, 's tsak egy quartára irok; válaszát a mult két árkusnyi
levelemre várom; 's talán már nem irtam volna annak vételéig, ha
a Bárónénak irt levelem nem akartam volna az Édes Apám Couvert
je alá tenni, melynek által adására instálom.
Legelébb válaszolok a Binomiumra. Quo ad exp. Integros positivos a dem. persze
Tökélletes, ugy a mint meg-irta, hanem persze már tudni kell elöre a series
formáját, hogy azzal a nemivel lehessen élni a demostrationak, ... ...
My Dearest Father!

I have so many things to write to you about my new discoveries, that I
cannot solve it in another way, than doing nothing else than
writing you this letter; without waiting for your answer to my previous letter;
and perhaps I shouldn't write to you before getting it, but
I will put my letter addressed to the Baroness in My Father's envelope
asking you the favour of handing it her personally.
First of all I do answer the Binomial Theorem. For positive integers exponents the proof, of course is perfect as you have written, but you need to know the form of the series, to be used in the proof,

There follows some discussion of the Binomial Theorem for non-integer exponents. He discusses his father's proof and mentions those of Lacroix (1765 - 1843) and Vega (1754 - 1802).

The letter continues: Page 2: the last 11 lines

... Erröl a matériáról még értekezödûnk; negative ex..
ponensekre is majd meg-próbáljuk. Már egyebet a mennyi tér.
A feltételem már áll, hogy mihelyt rendbe szedem, el-készítem, s mód leszsz, a pa..
rallelákról egy munkát adok ki; ebbe a pillanatba nints kitalálva, de az az út,
mellyen mentem, tsaknem bizonyoson igérve a tzél elérését, ha az egyébaránt lehet..
tséges; nints meg, de ollyan felséges dolgokat hoztam ki, hogy magam elbá..
multam, s örökös kár volna elveszni; ha meglátja Édes Apám, meg-ismeri;
most többet nem szólhatok, tsak annyit: hogy semmiböl egy ujj más világot te..
remtettem; mind az amit eddig kûldöttem, tsak kártyaház a toronyhoz képest.
Meg vagyok gyözödve, hogy nem sokkal fog kevesebb becsûletemre szolgálni, mintha
... kitalálása volna. Válaszát várva vagyok örökös háládatossággal tisztelö fia Bolyai.

... About these things we will continue to discuss; we will try it
for negative exponents as well. As far as possible.
I have got already the conditions, and once I put them in order, and finish them, I will
publish a paper about the parallels; right at this moment is not finished, but the way
I followed, is almost sure promising to attain the goal, if it were ever possible;
it is not finished but I have found beautiful things, that surprised even me,
and it would be a pity to lose them; my Dearest Father will see and know;
I cannot say more, only that from nothing I have created a new different world;
Everything I sent you before is like a house of cards if compared to a tower.
I am convinced, that it will be in my honour, not less than if I would discover ...
Waiting for your answer, yours for ever indebted son Bolyai.
He then writes some postscripts to the letter, filling in some of the gaps in the writing including down the left-hand side of the first page.

(P.S. in the lower part of the 1st page)
Én szüleménnyeit elmémnek Édes Apám elött tökéletsen ugy meg merem itélni, a mint meg vagyok gyözödve; 's nem tartok semmi félremagyarázástól

# (continued on the 1st page left side vertically)
melyet ugyan nem is érdemlenék meg, a midön az tsak annak a jele, hogy bizonyos tekintetbe ÉdesApámat ugy érzem, mintha az én énem volna.

(P.S. in the lower part of the 1st page)
I am not afraid to justify my inventions in presenting them to My Father, I am convinced and have no fear of misunderstandings,

# (continued on the 1st page left side vertically)
what I wouldn't deserve, and it the sign that in some aspect I feel My Father as being myself.
Transcribed and translated by Péter Körtesi

Last Updated February 2007