Lajos Dávid's publications


The first list give Lajos Dávid's publications. The second list gives a list of his unpublished works.

Publications.
 1. Örzsi és a betyár, Állatok védelme, A kolozsvári állatvédö egyesület havi közleménye 2 (1896), 11-21.

 2. Egy geometriai föladat, Az Egyetem, (Kolozsvár) 1 (1903), 133-138.

 3. A Gauss-féle medium arithmetico-geometrium, Doktori értekezés, Kolozsvár (1903).

 4. A Gauss-féle medium arithmetico-geometrium algorithmusának és, általánositásának elmélete a Jacobi-féle theta-függvények alapján, Mathematikai és Physikai Lapok 15 (1906), 10-23; 132-151.

 5. Az algebrai iteráció elméleIéhez, Mathematikai és Természettudományi Értesítö 25 (1907), 319-325.

 6. Theorie des Gauss'schen verallgemeinerten und speziellen arithmetischgeometrischen Mittels, Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn 25 (1907) 153-171.

 7. Az algebrai iteráció elméletéhez, Mathematikai és Természettudományi Értesítö 26 (1908), 230-240.

 8. A természettörvényekröl, Székelyudvarhelyi Református Kollégium Értesítöje az 1908-1909-es iskolai évröl.

 9. Zur Theorie der algebraischen Iteration, Mathematische und Naturwissenschafliche Berichte aus Ungarn 25 (1909), 172-177.

 10. Zur Theorie der Schapiraschen Iteration, Journal für reine und angewandte Mathematik 135 (1909), 62-74.

 11. Az algebrai iteráció határfiiggvényéröl, Matematikai és Természettudományi Értesítö 28 (1910), 285-291.

 12. A medium arithmetico-geometricumról, Mathematikai és Physikai Lapok 20 (1911), 98-105.

 13. Az algebrai iteráció mátrixairol, Mathematikai és Természettudományi Értesítö 29 (1911), 444-449.

 14. Reichenentwicklungen und Konvergenzuntersuchungen betreffend die, Schapirasche Iteration, Journal für die reine und angewandte Mathematik 140 (1911), 277-296.

 15. Sur une application des fonctions modulair a la théorie de la moyenne arithmetico-geometrique, Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn 27 (1913), 164-171.

 16. Zur Gauss'schen Theorie der Modulfunktion, Rediconti del Circolo Matematico di Palermo 35 (1913), 82-89.

 17. Az elliptikus modulfüggvény új, independens elmélete, Mathematikai és Természettudományi Értesítö 33 (1915), 271-330.

 18. Eötvös Lóránd, Nyugat (1919), 479-484.

 19. A Bolyaiak, Ifjak Szava 12 (1919), 19-20.

 20. Russel: A filozófia alapproblémái c. könyvéröl, Nyugat 12 (1919), 777-778.

 21. Imre Sándor: A magyar nevelés körvonalai c. könyvéröl, Új Magyar Szemle 1 (1920) I., 118-119.

 22. Komis Gyula: A lelki élet c. könyvéröl, Új Magyar Szemle 1 (1920), I., 119-120.

 23. Magyar Középiskola, Új Magyar Szemle 1 (1920) I., 256-259; II., 85-94.

 24. Pauler Ákos: Bevezetés afilozófiába c. könyvéröl, Új Magyar Szemle 1 (1920) I., 377-379.

 25. Bolyai Farkas és a matematikai oktatás reformja, Magyar Pedagógia 30 (1921), 148-156.

 26. A tudományért, Új Magyar Szemle 2 (1921) I., 68-81.

 27. A Bolyaiak, A Müveltség 1 (1922), 1-3; 5-9.

 28. A Bolyaiak, A gondolat úttöröi (sorozat, szerk: Lambrecht Kálmán) I. Budapest (1923), 1-202.

 29. Bolyai-centenárium, Magyarság 4 (1923), 247.

 30. A két Bolyai élete és munkássága, Németh József könyvkereskedés kiadása, Budapest (1923), 1-202.

 31. A középiskolai ref orm "frázisai", Magyarság 5 (1924), 178.

 32. II centenario della scoperta della relativitá dello spazio, Gazzetta di Puglia (1924, márc.1)

 33. Un precursore di Einstein, Corriere Mercantile (1924, márc.6) Genova.

 34. Un precursore di Einstein, L'Unita Cattolica (1924, márc.9) Firenze.

 35. A modulfüggvény új elmélete, A Debreceni Tisza István Tudományos Társaság Il. Oszt. Munkái 2 (1926), 2; 1-16.

 36. Gauss, Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 3 ( 1927), 133-148.

 37. Debreceni régi matematikusok, A Debreceni Tisza István Tudományos Társaság II. Oszt. Munkái 2 (1927), 4; 35-54.

 38. Valóság és Geometria, Stella Csillagászati Egyesület Almanachja 1927-re, Budapest (1926), 138-156.

 39. Aritmetisch-geometrisches Mittel und Modulfunktion, Journal für die reine und angewandte Mathematik 159 (1928), 154-170.

 40. A határértékröl, Stella Csillagászati Egyesület Almanachja 1928-ra, Budapest (1927), 200-220.

 41. Az egzakt tudományok neonacionalizmusa, Napkelet 12 (1928), 225-229.

 42. A falu neonacionalizmusa, Iskolán Kívüli Néprnüvelés, Debrecen 1 (1928), 35-37.

 43. Matematikaiparadoxonok és kuriozumok nem-matematikusoknak I. és II, Debreceni Szemle 2 (1928), 120; 509-510.

 44. A matematikai módszer határai, Debreceni Szemle 2 (1928), 197-201.

 45. A függvényröl, Stella Csillagászati Egyesület Almanachja, Budapest (1928), 256- 274.

 46. Gyakorlati differenciálgeometria l. Síkgörbék, Debrecen (1935), I-XXlI, 1-216.

 47. Mi a matematika?, Búvár 2 (1936), 245-250.

 48. Iteratív mátrixok általánosítása, Matematikai és Természettudományi Értesítö 59 (1940), 62-71.

 49. Bolyai Farkas életfilozófiája, Pásztortüz 28 (1942), 16-23.

 50. Bolyai-geometria az Appendix alapján, Minerva, Kolozsvár (1944), 1-188.

 51. Bolyai és Lobacsevszkij, Irodalom-Tudomány 1 (1946), 107-112.

 52. Appendix. Tentamen. (szócikkek), Dizionario letterario Bompiani delle opere e di tutte le letteratura, (Milano) (1949), 368.

 53. Die Beiden Bolyai, Elemente der Mathematik, Beihefte, No. 11, Birkhäuser, Basel (1951), 2-24.

 54. Matematika. Szám, fuggvény, határérték. Trigonometria, koordináták, komplex számok. Infinitezimális számítás. Kiegészítések, Geofizikai Intézet, Budapest (1951).

 55. In Memoriam Wolfgang Bolyai, Az MTA Ill. Osztályának Közleményei 9 (1959), 215-236.

 56. A két Bolyai élete és munkássága, 2, Bövít ett kiadás, Gondolat kiadó, Budapest (1979) 1-355.

 57. Bolyai-geometria az Appendix alapján, 2, Hasonmás kiadás, Bolyai János Katonai Müszaki Föiskola kiadása, Budapest (1992), 1-192.
Unpublished works.
 1. A mérleg-részek kis lengéseinek elmélete, Tanárvizsgálati dolgozat, Kolozsvár (1904).

 2. Összehasonlító észrevételek az algebrai számok aritmetikai elméleteinek módszereiröl, Magántanári próbaelöadás, Kolozsvár (1910).

 3. Bolyai-geometria, I. rész, Alapvetés, Kézirat, Debrecen? (1930-40).

 4. Geometriai szerkesztés és kísérlet, Kézirat, Debrecen? (1935-40).

 5. Függvényelmélet, Egyetemi elöadás, Debrecen (1940).

 6. Infinitézimális számítás, Egyetemi elöadás, Kolozsvár (1941).

 7. Mulatságos matematika, Szabadegyetemi, stb. elöadás, Debrecen, Kolozsvár (1936-43).

 8. Maros menti Bolyai mesék, Kézirat, Kolozsvár (1942-43).

 9. A matematika alapjai, Kézirat, Leányfalu (1956-60).

 10. In memoriam Johannis Bolyai, Kézirat, Leányfalu (1960).

Last Updated May 2017