Publications of Hendrik de Vries


We give a list below of some of Hendrik de Vries's publications. The list is incomplete but we hope that it contains his most important works. We list them in chronological order, with the earliest works first:
 1. Over de restdoorsnede van twee volgens eene vlakke kromme perspectivische kegels, en over satellietkrommen (On the residual section of two cones, which are perspective by a plane curve, and on satellite curves) (Delsman en Nolthenius, Amsterdam, 1901).

 2. Een bijzonder geval uit de theorie der satellietkrommen (A special case from the theory of satellite curves), Handelingen van het 8^{ste} Nederlandsch Natuur- en geneeskundig Congres (Kleijnenberg, Haarlem, 1901),116-121.

 3. Eene merkwaardige groep van cirkels (A remarkable group of circles), De vriend der Wiskunde 16 (1901), 280-28.

 4. Eenige opmerkingen naar aanleiding van Emil Weyr's "Beiträge zur Kurvenlehre" (Some remarks on "Beiträge zur Kurvenlehre" by Emil Weyr, Nieuw Archief 5 (1902-1903), 68-85.

 5. Eenige eigenschappen van den rechthoekigen driehoek (Some characteristics of the right-angled triangle), Vriend der Wiskunde 18 (1903), 50-56.

 6. Een tiental merkwaardige eigenschappen van den driehoek (Ten remarkable characteristics of the triangle), Vriend der Wiskunde 18 (1903), 40-45.

 7. Anwendung der Zyklographie auf die Lehre von den ebenen Kurven, Amst. Ak. Verh. 8 (7) (1904).

 8. Die Lehre von der Zentralprojektion im vierdimensionalen Raum (G J Göschen, Leipzig, 1904).

 9. Centrale projectie in de ruimte van Lobatschewskij (Central projection in the space of Lobachevskii, Amst. Ak. Versl. 14 (1905), 264-26.

 10. Die Lehre von der Zentralprojektion im vierdimensionalen Raume (G J Gischen, Leipzig, 1905).

 11. Over twee vraagstukken uit de beschrijvende meetkunde, Wisk. Tijdschr. 2 (1906), 145-156.

 12. Mathesis en mathematici. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar in de wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam, den 10en december 1906 (J Woltmann Jr, Delft, 1906).

 13. Vraagstuk XII, Wiskundige Opgaven 10 (1907), 26-27.

 14. Vraagstuk CXVIII, Wiskundige Opgaven 10 (1908), 288-289.

 15. Vraagstuk CXIX, Wiskundige Opgaven 10 (1908), 289-290.

 16. Leerboek der beschrijvende meetkunde. Deel I. De leer der projectiemethoden (Lehrbuch der darstellenden Geometrie. Teil I. Die Lehre der Projektionsmethoden) (J Woltmann Jr, Delft, 1908).

 17. De vlakke kromme van den 4^{en} graad met 2 of 3 keerpunten en 0 of 1 dubbelpunten als projectie der ruimtekromme van den 4^{en} graad en de 1 0 soort, Amst. Ak. Versl. 17 (1909), 685-693.

 18. Over meetkundige plaatsen, stralen- en nulstelsels, afgeleid uit eene kubische en eene bikwadratische ruimtekromme. I, Amst. Ak. Versl. 21 (1912), 309-326.

 19. Over meetkundige plaatsen, stralen- en nulstelsels, afgeleid uit eene kubische en eene bikwadratische ruimtekromme. II, Amst. Ak. Versl. 21 (1912), 599-615.

 20. Over meetkundige plaatsen, stralen- en nulstelsels, afgeleid uit eene kubische en eene bikwadratische ruimtekromme. III, Amst. Ak. Versl. 21 (1912), 815-828.

 21. Over een nulstelsel (1, 9, 6), afgeleid uit twee kubische ruimtekrommen, Nieuw Archief (2) 10 (1913), 258-268.

 22. (with G Schaake), Over de singuleere oplössingen von gewone en partieele differentiaalvergelijkingen van de erste ordre, Amst. Ak. Versl. 22 (1914), 1047-1057.

 23. John Napier en de eerste logarithmentafels, Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde 3 (1915-1916), 1-19.

 24. Gaspard Monge en de ontdekking der beschrijvende meetkunde, Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde 3 (1915-1916), 255-269.

 25. "De vierde dimensie" eene inleiding tot de vergelijkende studie der verschillende meetkunden (P Noordhoff, Groningen, 1915).

 26. De cirkels, die eene vlakke kromme loodrecht snijden. I, Amst. Ak. Versl. 24 (1916), 1119-1134.

 27. De cirkels, die eene vlakke kromme loodrecht snijden. II, Amst. Ak. Versl. 24 (1916), 1431-1446.

 28. De "Geometrie" van Descartes en de "Isagoge" van Fermat, Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde 4 (1916-1917), 145-167.

 29. John Napier en de eerste logarithmentafels (Naschrift 234), Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde 3 (1916-1918), 1-19.

 30. Leerboek der beschrijvende Meetkunde (Waltman jr, Delft, 1919).

 31. Leerbock der differentiaal- en integraalrekening en van de theorie der differentiaalvergelijkingen. I (P Noordhoff, Groningen, 1919).

 32. Leerbock der differentiaal- en integraalrekening en van de theorie der differentiaalvergelijkingen. II (P Noordhoff, Groningen, 1920).

 33. Over enkele beginselen die aan wiskundig onderzoek ten grondslag liggen, Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde 9 (1921-1922), 1-22.

 34. Leerboek der beschrijvende meetkunde. Deel II: Ruimtekrommen en gebogen oppervlakken. Tweede druk (J Waltman, Delft, 1922).

 35. Leerboek der differentiaal- en integraalrekening, en van de theorie der differentiaalvergelijkingen. Deel III: Differentiaalvergelijkingen (P Noordhoff, Groningen, 1922).

 36. Beknopt leerboek der projectieve meetkunde (P Noordhoff, Groningen, 1923).

 37. Leerboek der differentiaal- en integraalrekening, en van de theorie der differentiaalvergelijkingen. (Noordhoff's verz. van wisk werken, D. 6.) D. 1: De differentiaal- en elementaire integraafrekening. 2. druk (P Noordhoff, Groningen, 1924).

 38. Toespraak, gehouden tot prof. Dr D J Korteweg op de 144e algemeene vergadering van het Wiskundig Genootschap onder de zinspreuk: "Een onvermoeide arbeid koint alles te boven", op zaterdag 28 april 1923, Nieuw Archief (2) 14 (1924), 181-185.

 39. (with P Wijdenes) Leerboek der beschrijvende meetkunde II (P Noordhoff, Groningen, 1925).

 40. (with L E J Brouwer and R Weitzenböck), Rapport over de ter opneming in de werken der Akademie aangeboden verhandeling van den heer P Urysohn: Mémoire sur les multiplicités cantoriennes. Deuxième partie: Les lignes cantoriennes, Verslag Amsterdam 34 (1925), 516-517.

 41. Die vierte Dimension. Eine Einführung in das vergleichende Studium der verschiedenen Geometrien. Nach der zweiten holländischen Ausgabe ins Deutsche übertragen von Ruth Struik (Wissenschaft und Hypothese XXIX) (B G Teubner, Leipzig, 1926).

 42. Over Archimedes' "Methodenleer der mechanische leerstellingen", Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde 13 (1926), 1-15.

 43. Historische Studien. I (German) (P Noordhoff, Groningen, 1926).

 44. Historische Studiën. XII: Julius Plücker (German) (i), Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde 18 (1931), 56-84.

 45. Historische Studiën. XII: Julius Plücker (German) (ii), Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde 18 (1931), 217-241.

 46. Historische studiën. XII: Julius Plücker (German) (iii), Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde 19 (1931), 61-92.

 47. Historische studiën. XII: Julius Plücker (German) (iv), Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde 19 (1931), 283-302.

 48. Over twee vraagstukken uit de beschrijvende meetkunde, Euclides 8 (1932), 113-122.

 49. De meetkunde van het aantal, Chr. Huygens 12 (1933), 25-96.

 50. Rotatie, Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde 21 (1933), 1-11; 128.

 51. De meetkunde van het aantal, Chr. Huygens 12 (1934), 25-142.

 52. Historische studiën. XIV, Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde 22 (1934), 72-94.

 53. Historische studiën. XIII: Euler, Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde 21 (1934), 188-226.

 54. De meetkunde van het aantal. II, Chr. Huygens 13 (1935), 158-236

 55. De meetkunde van het aantal. III, Chr. Huygens 14 (1935), 67-111.

 56. Beschrijvende meetkunde in een ruimte van 4 afmetingen, Chr. Huygens 15 (1936), 65-105.

 57. Historische Studien. XV (German), Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde 24 (1936), 1-21.

 58. Inleiding tot de studie der meetkunde van het aantal (P Noordhoff, Groningen, 1936).

 59. Homogene coördinaten, Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde 24 (1937), 125-151.

 60. Historische studien. XVI: Over eenige meetkundige stellingen, Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde 24 (1937), 307-341.

 61. Historische Studien. XVIII: Gaspard Monge, opvoeder van geheel en volk, Euclides (Groningen) 14 (1937), 137-179.

 62. Historische Studien XVII. Über Kräfte und Drehungen (Die Gliedmassen der Krebse), Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde 25 (1938), 232-252.

 63. Historische Studien XVI A. (Fortsetzung von XVI), Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde 25 (1938), 226-231.

 64. Historische Studien. XIX. Historische Betrachtungen, Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde 26 (1938), 193-230.

 65. Historische Studien. Über Kurven, insbesondere dritten Grades, in der Ebene und auf der Kugel, Chr. Huygens, Groningen 18 (1939), 73-109.

 66. Historische Studien. XXI. Über Kettenbrüche, projektive Punktreihen und Fernrohre, Euclides (Groningen) 16 (1939), 44-84.

 67. Historische Studien. XX. Gaspard Monge und die Theorie der partiellen Differentialgleichungen, Chr. Huygens, Groningen 17 (1939), 182-237.

 68. Historische Studiën. III (German) (P Noordhoff, Groningen-Batavia, 1940).

 69. Historische Studien. XXIV. On the contact and intersection of circles and conic sections (Dutch), Nieuw Tijdschr. Wiskunde 33 (1946), 100-164.

 70. How analytic geometry became a science, Scripta Math. 14 (1948). 5-15.

 71. Historische Studien. XXV. On the infinite and the imaginary, or "surrealism" in mathematics (Dutch), Nieuw Tijdschr. Wiskunde 36 (1949), 82-96; 115-121.

 72. Historische Studien. XXVI. On relations and transformations (Dutch), Nieuw Tijdschr. Wiskunde 37 (1949), 21-28; 99-109.

Last Updated January 2015