AL-FARABI

Click on a thumbnail to see the full image


Turkey 1950


Turkey 1950


Turkey 1950


Turkey 1950


Iran 1951


Iran 1951


Qatar 1971


Syria 1974


Egypt 1975


Soviet Union 1975


Iran 1980


Kazakhstan 1993


Kazakhstan 2020