CHINA

Click on a thumbnail to see the full image


1953 copernicus74


1955 zhang_heng


1955 zu_chongzhi


1962 guo2


1962 guo3


1980 xuguangqi2


1988 hua


1989 verbiest2


1994 xiong


1999 chen1


2002 liu_hui


2020 chen2


2022 wu_wentsun1