JANISZEWSKI, Zygmunt

Click on a thumbnail to see the full image


Poland 1982