MONACO

Click on a thumbnail to see the full image


1969 leonardo36


1973 pascal3


1975 ampere7


1979 einstein25


1987 newton97


1990 champollion2


1996 descart7


2001 fermi9


2002 leonardo37


2005 halley39


2009 grimaldi1


2023 pascal16