TOGO

Click on a thumbnail to see the full image


1973 copernicus124


1979 einstein26


1986 halley30


1986 newton38


2011 newton71


2011 newton71a


2019 watt13


2020 bohr_niels12