USA

Click on a thumbnail to see the full image


1847 franklin_benjamin10


1847 franklin_benjamin9


1855 franklin_benjamin1


1890 franklin_benjamin3


1902 franklin_benjamin2


1914 franklin_benjamin12


1934 franklin_benjamin13


1955 franklin_benjamin4


1956 franklin_benjamin8


1965 einstein36


1973 copernicus31


1979 einstein17


1980 banneker


1992 karman3


2001 fermi6


2005 feynman2


2005 gibbs1


2005 neumann3


2006 franklin_benjamin14


2006 franklin_benjamin15


2006 franklin_benjamin16


2006 franklin_benjamin17


2008 hubble4


2009 franklin_benjamin11


2016 escalante